Bent u ook op zoek naar iemand?
 

Dan bent u niet de enige! Vele honderdduizenden mensen missen een belangrijke schakel in hun leven, ze weten niet wie hun vader is, ze hebben nooit meer het kind teruggezien dat ooit werd afgestaan, ze kennen hun broers of zusters niet, die uit een andere relatie van een van hun ouders zijn geboren. Daarnaast zijn er ontelbare Nederlanders die dolgraag iemand die vroeger een grote rol in hun leven speelde willen terugzien. Een oude vriend(in) of uw eerste grote liefde…

Leijs & Partners is een particulier onderzoekbureau met meer dan 15 jaar ervaring in het zoeken van mensen niet alleen in Nederland, maar over de gehele wereld. Dit bureau wordt geleid door Els Leijs, die al honderden mensen heeft geholpen een dierbaar persoon (terug) te vinden.

 

Wilt u niet actief op zoek gaan, maar wilt u wel gevonden kunnen worden als iemand anders u zoekt, kijkt u dan eens op www.contactregister.nl

 

Helpdesk

Wilt u eerst telefonisch informatie over het zoeken van personen en over zoekacties, of wilt u uw eigen situatie eens bespreken met een ervaren zoekconsultant, bel dan met onze helpdesk, te bereiken onder nummer 035-6950775.

Uw vragen kunt u ook mailen aan info@iemandzoeken.nl

 

Vrienden van vroeger
Ook zijn er veel mensen die hun beste vriend(in) van vroeger willen terugvinden om te weten hoe hun leven is verlopen. Of omdat ze nog wat belangrijks te bespreken hebben met iemand die vroeger een grote rol in hun leven speelde. Misschien zelfs een oude liefde.

Als mensen ouder worden denken ze vaker terug aan het verleden en de mensen die daar een rol in speelden.

 

Waarom Leijs & Partners
Leijs & Partners is een bureau, dat gespecialiseerd is in het zoeken van personen in de prive- of familiesfeer in Nederland. Een zoekopdracht aan Leijs & Partners is altijd gebaseerd op duidelijkheid en wederzijds vertrouwen. Dat is belangrijk voor beide kanten. Leijs & Partners maakt met u duidelijke afspraken vooraf en houdt met u samen periodieke en eerlijke evaluaties. U weet precies waar u aan toe bent, ook wat betreft de kosten. Wij zoeken over de gehele wereld met behulp van buitenlandse correspondenten.

 

Aanpak en kosten
 

Intakegesprek
 

Om niet voor verrassingen te komen wordt de opdracht in verschillende stappen verdeeld. Eerst is er een intake-gesprek resulterend in een advies. Na het intake-gesprek kunt u besluiten wel of niet door te gaan met de zoekopdracht.

De kosten van zo'n persoonlijk gesprek zijn € 75,-. Onder bepaalde voorwaarden kan een intake procedure ook schriftelijk (of per email) plaatsvinden.

 

Basisonderzoek
Besluit u op grond van het advies door te gaan met het onderzoek dan geeft u opdracht tot een uitgebreider onderzoek.

Het basisonderzoek is in veel gevallen voldoende om de zoekopdracht met succes af te sluiten. De kosten van het basisonderzoek zijn € 450. Hiervoor wordt gemiddeld 5 uren actief gezocht. Dit lijkt niet veel, maar het meeste werk wordt per telefoon, fax en internet verricht. Alleen indien nodig wordt onderzoek ter plekke verricht. Na het basisonderzoek ontvangt u een rapportage met de uitkomsten van het onderzoek en zonodig een advies over stoppen of doorgaan.

In incidentele gevallen kan eerst een vooronderzoek van een beperkter aantal uren worden afgesproken.

Indien nodig kunnen na het basisonderzoek extra zoekuren worden afgesproken, deze worden op uurbasis berekend € 75,-.

 

Wat gebeurt er als iemand gevonden is?        

Als degene die u zoekt gevonden is wordt er contact met hem of haar opgenomen door Leijs & Partners. De gegevens worden dus NIET zonder meer aan u verstrekt. Als de gevonden persoon geen direct contact met u wil, zal er getracht worden een andere oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Er kan bijvoorbeeld eerst een ander contact worden voorgesteld (op neutraal terrein, schriftelijk, onder begeleiding van bijv. een maatschappelijk werker). Maar blijft de gevonden persoon contact weigeren, dan krijgt u NIET de huidige (adres)gegevens van degene die u zoekt. Wel neemt Leijs en Partners u dan kosteloos op in het Contactregister, zodat later de gevonden persoon alsnog contact met u kan zoeken.

In het algemeen geldt dat gegevens niet zonder meer aan beide partijen worden verstrekt, dan na uitdrukkelijke toestemming. U hoeft dus ook nooit bang te zijn dat uw eigen gegevens tegen uw zin in handen van derden terecht komen.

Blijft er na een ontmoeting twijfel bestaan over de verwantschap, dan geeft in sommige situaties DNA onderzoek uitsluitsel. Hierover is informatie beschikbaar.

 

Informatie
Bel voor informatie de helpdesk van Leijs & Partners,
035-6950775. Het spreekt vanzelf dat wij uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zullen behandelen. Of neem contact op via info@iemandzoeken.nl

 

Leijs & Partners
035-6950775
info@iemandzoeken.nl

_________________________________________________________